Loredana Groza

  • 地区:罗马尼亚
  • 出生地:罗马尼亚
  • 生日:1970-06-10
  • 职业:演员 / 歌手
  • 星座:双子座
  • 别名:Loredana Groza / Loredana

        Loredana Groza,1970年6月10日出生于罗马尼亚,歌手、演员。代表作品有《Rain Rain》、《Ionel Ionelude》、《Lele》等。

展开