Melville Shyer

  • 地区:美国
  • 出生地:美国 / 田纳西州
  • 生日:07-25
  • 职业:导演 / 编剧 / 制片
  • 别名:Melville Shyer / Melville Jacob Shyer

        Melville Shyer,导演、制片人、编剧,主要作品有《巴拿马之南》、《典当灵魂》、《Gambling Daughters》等。

展开

  • 全部作品
  • 电影
1940
1934

相关明星

相关视频

查看全部