Compay Segundo

  • 地区:古巴
  • 出生地:古巴 / 西波
  • 生日:1907-11-18
  • 职业:演员 / 作曲
  • 星座:天蝎座
  • 别名:Compay Segundo / Maximo Francisco Repilado Munoz

        Compay Segundo,古巴演员,曾出演《乐满哈瓦那》等。

展开

  • 全部作品
  • 电影
1999