Arthur Seyss Inquart

  • 地区:奥地利
  • 出生地:奥地利
  • 生日:1892-07-22
  • 职业:演员
  • 星座:巨蟹座
  • 别名:Arthur Seyss Inquart

        Arthur Seyss Inquart,1892年7月22日出生于奥地利,奥地利演员,代表作为《为何而战之二:纳粹出击》、《纽伦堡审判》、《Bis fünf nach zwlf Adolf Hitler und das 3 Reich》等。

展开

  • 全部作品
  • 电影
2007
1947

相关明星

相关视频

查看全部