Peter Carsten

  • 地区:德国
  • 出生地:德国,巴伐利亚,Weißenberg
  • 生日:1928-04-30
  • 身高:184cm
  • 职业:演员 / 制片
  • 星座:金牛座
  • 别名:Peter Carsten / Ginter Ransenthaler

        PeterCarsten,演员、制作人,主要作品《当死者开始歌唱》、《DasserbischeMdchen》、《瓦伦堡:一个英雄的故事》。

展开

相关视频

查看全部