Gianfilippo Pedote

  • 地区:意大利
  • 出生地:意大利 / 米兰
  • 生日:11-23
  • 职业:导演 / 编剧 / 制片
  • 星座:射手座
  • 别名:Gianfilippo Pedote

        Gianfilippo Pedote,制片人、导演、编剧,其作品有《自然与动物:生命》、《只要与你再过一小时》等。

展开